Nástupnícka škola za Strednú odbornú školu Myjava, Trokanová 3 je

  

www.spsmyj.sk